به وب سایت امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران خوش آمدید


قیمتهای ماهیانه نفت خام (Mar. 2019 ) برحسب دلار بر بشکه
منطقه نفت سبک نفت سنگین فروزان سروش
شمال غرب اروپا 62.53 59.90 60.05 -
مدیترانه 62.90 60.05 60.20 56.20
آفریقای جنوبی 63.00 60.40 60.55 -
آسیا 67.35 66.20 66.35 59.40