به وب سایت امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران خوش آمدید


قیمتهای ماهیانه نفت خام (Jul/ 2019 ) برحسب دلار بر بشکه
منطقه نفت سبک نفت سنگین فروزان سروش
شمال غرب اروپا 60.79 57.77 57.92 -
مدیترانه 60.96 57.96 58.11 54.21
آفریقای جنوبی 60.86 57.86 58.01 -
آسیا 65.69 64.09 64.24 57.19