به وب سایت امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران خوش آمدید


قیمتهای ماهیانه نفت خام (Jun/2018 ) برحسب دلار بر بشکه
منطقه نفت سبک نفت سنگین فروزان سروش
شمال غرب اروپا 70.84 67.97 68.27 -
مدیترانه 70.79 68.04 68.34 65.14
فوب سیدی کریر 72.54 69.79 70.09 -
آفریقای جنوبی 70.64 67.79 68.09 -
آسیا 75.62 72.97 73.26 68.32