به وب سایت امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران خوش آمدید


قیمتهای ماهیانه نفت خام (Sep.2018 ) برحسب دلار بر بشکه
منطقه نفت سبک نفت سنگین فروزان سروش
شمال غرب اروپا 74.25 71.83 72.03 -
مدیترانه 73.76 71.66 71.86 68.51
فوب سیدی کریر 75.41 73.31 73.51 -
آفریقای جنوبی 74.21 71.81 72.01 -
آسیا 78.76 76.66 76.81 72.01