به وب سایت امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران خوش آمدید


قیمتهای ماهیانه نفت خام (Apr/2020 ) برحسب دلار بر بشکه
منطقه نفت سبک نفت سنگین فروزان سروش
شمال غرب اروپا 11.65 8.75 8.90 -
مدیترانه 17.31 14.51 14.66 12.01
آفریقای جنوبی 16.26 13.46 13.61 -
آسیا 17.33 16.28 16.43 8.68