به وب سایت امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران خوش آمدید


قیمتهای ماهیانه نفت خام (Aug/ 2019 ) برحسب دلار بر بشکه
منطقه نفت سبک نفت سنگین فروزان سروش
شمال غرب اروپا 54.54 51.53 51.68 -
مدیترانه 54.00 50.80 50.95 47.20
آفریقای جنوبی 54.50 51.50 51.65 -
آسیا 61.34 59.79 59.94 53.19