به وب سایت امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران خوش آمدید


قیمتهای ماهیانه نفت خام (Oct. 2018 ) برحسب دلار بر بشکه
منطقه نفت سبک نفت سنگین فروزان سروش
شمال غرب اروپا 76.78 74.01 74.16 -
مدیترانه 76.27 73.87 74.02 70.42
فوب سیدی کریر 78.17 75.77 75.92 -
آفریقای جنوبی 76.87 74.12 74.27 -
آسیا 80.82 78.67 78.82 73.67