به وب سایت امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران خوش آمدید


قیمتهای ماهیانه نفت خام (Dec/2019 ) برحسب دلار بر بشکه
منطقه نفت سبک نفت سنگین فروزان سروش
شمال غرب اروپا 60.53 56.08 56.23 -
مدیترانه 61.46 57.21 57.36 52.41
آفریقای جنوبی 62.21 57.81 57.96 -
آسیا 68.02 65.57 65.72 57.62