به وب سایت امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران خوش آمدید


قیمتهای ماهیانه نفت خام (june/2020 ) برحسب دلار بر بشکه
منطقه نفت سبک نفت سنگین فروزان سروش
شمال غرب اروپا 36.17 35.04 35.19 -
مدیترانه 36.33 35.63 35.78 32.03
آفریقای جنوبی 36.73 35.63 35.78 -
آسیا 35.92 36.12 36.27 32.92