به وب سایت امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران خوش آمدید


قیمتهای ماهیانه نفت خام (Apr./ 2019 ) برحسب دلار بر بشکه
منطقه نفت سبک نفت سنگین فروزان سروش
شمال غرب اروپا 67.19 64.57 64.72 -
مدیترانه 66.74 63.89 64.04 60.19
آفریقای جنوبی 67.29 64.69 64.84 -
آسیا 71.79 70.59 70.74 63.59