به وب سایت امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران خوش آمدید


قیمتهای ماهیانه نفت خام (Jan/2020 ) برحسب دلار بر بشکه
منطقه نفت سبک نفت سنگین فروزان سروش
شمال غرب اروپا - - - -
مدیترانه 60.51 56.16 56.31 51.36
آفریقای جنوبی 59.76 55.41 55.56 -
آسیا 67.74 64.89 65.04 56.54