به وب سایت امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران خوش آمدید


قیمتهای ماهیانه نفت خام (jul/2020 ) برحسب دلار بر بشکه
منطقه نفت سبک نفت سنگین فروزان سروش
شمال غرب اروپا 43.08 41.85 42.00 -
مدیترانه 43.81 42.61 42.76 38.81
آفریقای جنوبی 43.31 42.11 42.26 -
آسیا 43.63 43.43 43.58 40.13