به وب سایت امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران خوش آمدید


قیمتهای ماهیانه نفت خام (May/ 2019 ) برحسب دلار بر بشکه
منطقه نفت سبک نفت سنگین فروزان سروش
شمال غرب اروپا 67.40 64.88 65.03 -
مدیترانه 66.93 64.03 64.18 60.58
آفریقای جنوبی 67.38 64.88 65.03 -
آسیا 70.57 69.37 69.52 62.32