به وب سایت امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران خوش آمدید


قیمتهای ماهیانه نفت خام (Jan/2019 ) برحسب دلار بر بشکه
منطقه نفت سبک نفت سنگین فروزان سروش
شمال غرب اروپا 55.37 52.74 52.89 -
مدیترانه 55.21 52.71 52.86 49.41
آفریقای جنوبی 55.81 53.21 53.36 -
آسیا 59.50 57.90 58.05 51.80