به وب سایت امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران خوش آمدید


قیمتهای ماهیانه نفت خام (Sep/ 2019 ) برحسب دلار بر بشکه
منطقه نفت سبک نفت سنگین فروزان سروش
شمال غرب اروپا 59.49 56.26 56.41 -
مدیترانه 59.43 56.03 56.18 52.08
آفریقای جنوبی 59.83 56.63 56.78 -
آسیا 62.63 61.33 61.48 54.93